(+91 ) 993-700-3361 / 977-664-5931

info@unionchurch.org.in

                                         

Pastoral Team:

 

 • Rev. Dr. Ayub Chhinchani, Pastor (9437418423)
 • Rev. Songram Keshari Singh, Pastor (9437284415)
 • Rev. Sandeep Kumar Giri, Associate Pastor (Youth & Missions) (9437660544)

 

Church Board:

 

 • Mr. Paresh K. Das [Secretary] (9776645931)
 • Dr. Happy Born Nayak [Joint Secretary] (9437081610)
 • Mr. Santanu Kumar Rout [Treasurer] (9437026699)
 • Mr. Purnananda Pradhan (B) (8984162709)
 • Mr. Bibhuti Ranjan Sen (9437040270)
 • Dr. Anup Samantaray (9090080871)
 • Mr. Amos Chandra Pradhan (9438113974)
 • Mr. Michael Rajesh Behera (9439919188)
 • Mr. Gokula Pradhan (9937689243)
 • Ms. Anita Nayak (8763005379)
 • Ms. Minakshi Rout (9040103775)
 • Ms. Madhuleeta Samantaray (9338480432)

 

Sunday School Superintendent:

 

 • Mr. Malaya Basanta Das (9937090101)

 

Christian Endevour Union (CE):

 

 • Mr. Asish Kumar Das [President] (9861317627)
 • Mr. Purnananda Pradhan (A) [Vice-President] (9439263392)
 • Mr. Thomas Pradhan [Joint-Secretary] (7205449810)

 

Mahila Samiti (Maa Sabha):

 

 • Ms. Sanjukta Sahu [President] (9861218441)
 • Ms. Asima Pradhan [Vice-President] (9438583430)
 • Ms. Kabita Das [Secretary] (9861404346)
 • Ms. Sanchita Samantaray [Treasurer] (9040090900)

 

Evangelists:

 

 • Evg. Pratap Kumar Sahoo [Bhubaneswar] (9938330791)
 • Evg. Ranjit Singh [Bhubaneswar] (7008948300)
 • Evg. Gobinda Sahoo [Jagatsinghpur] (7205220901)
 • Evg. Sujit Bishoi [Baripada]

 

Caretaker:

 

 • Mr. Sabhajan Pradhan (9437920906)

 

Assistant Caretaker:

 

 • Mr. Krushna Chandra Digal (9583932685)
× How can I help you?